Nozaki & Itou 1998

nozaki-itou-1998

Takao Nozaki & Masakazu Itou, “Immature stages of Brachypsyche sibirica (Martynov) (Trichoptera: Limnephilidae)”, Entomological Science, 1(3), pp. 324-426, 1998.